Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

H Eξέλιξη του Πληθυσμού στην Τουρκία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας (Türkiye İstatistik Kurumu), σύμφωνα με καταμέτρηση της 31ης Δεκεμβρίου 2008, ο πληθυσμός της Τουρκίας, έχει ως εξής:

Πληθυσμός: 71.517.100 άτομα (Άνδρες: 35.901.154, Γυναίκες: 35.615.946).
Αύξηση πληθυσμού κατά το 2008: 13,1 %.

Από τους υπάρχοντες 81 Νομούς στους 55 παρατηρήθηκε αύξηση, ενώ σε 26 Νομούς παρατηρήθηκε μείωση. Το 75% των κατοίκων διαμένει εντός των αστικών κέντρων και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, όπου διαμένουν 12.697.164 άτομα. Στην Άγκυρα διαμένει το 6,4% του συνολικού πληθυσμού, στη Σμύρνη το 5,3%, στην Προύσσα το 3,5% και στα Άδανα το 2,8%, ενώ το ήμισυ του συνολικού πληθυσμού αποτελείται από άτομα κάτω των 28,5 ετών, που αποτελεί και το μέσο όρο ηλικίας επί του συνολικού πληθυσμού (στους άνδρες 28 έτη και στις γυναίκες 29 έτη). Το 66,9% του συνολικού πληθυσμού αποτελείται από άτομα μεταξύ 15 και 64 χρόνων και αναλυτικότερα το 26,3% του πληθυσμού από άτομα 0 - 14 ετών και το 6,8% από άτομα άνω του 65ου έτους. Η πυκνότητα του πληθυσμού ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 93 κάτοικους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

http://www.tumgazeteler.com/?a=4590610

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=39&tb_adi=N%C3%BCfus%20%C4%B0statistikleri%20ve%20Projeksiyonlar&ust_id=11

http://www.tuik.gov.tr/AltKategori.do?ust_id=11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου