Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Πρόσληψη συμβασιούχων στην τουρκική στρατοχωροφυλακή

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβασιούχων αξ/κών ανδρών και υπαξ/κών γυναικών στην τουρκική στρατοχωροφυλακή.
Η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 1 Απριλίου 2009.
Οι ειδικότητες για τις οποίες προκηρύχθηκαν οι παραπάνω θέσεις είναι: Επικοινωνιών, Μηχανικού, Ανεφοδιασμού, Οικονομικού, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Φαρμακοποιοί και Απόφοιτοι Νομικής. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία κατ’ ελάχιστο 27 ετών (γεννηθέντες μετά την 1η Φεβουαρίου 1982) και όχι μεγαλύτερη των 32 ετών (να μην έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Φεβρουαρίου 1977). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα «www.jandarma.tsk.tr», όπου θα συμπληρώσουν το ανάλογο έντυπο, ενώ οι ιατρικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μετά την 20η Απριλίου 2009 και μέχρι τις 16 Μαΐου 2009, οπότε οι μη αποκλεισθέντες από άλλες αιτίες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε γραπτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα.


http://www.tumgazeteler.com/?a=4531924

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου