Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Κλείνει τελικά το φιλοκουρδικό κόμμμα DTP (Demokratik Toplum Partisi)

Μετά από 4 ημέρες διεργασιών και συνεδριάσεων, ανακοινώθηκε από τον
Πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας Haşim Kılıç, η
απόφαση για το κλείσιμο του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατικής
Κοινωνίας DTP (Demokratik Toplum Partisi).

Προς το παρόν δεν ανακοινώθηκαν άλλες λεπτομέρειες

http://www.tumgazeteler.com/?a=5786794

ΣΧΟΛΙΟ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση της
Άγκυρας ότι η απαγόρευση αυτή παραβιάζει τα δικαιώματα των Κούρδων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Πριν από την ίδρυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου,
είχαν κλείσει με δικαστικές αποφάσεις τα παρακάτω κόμματα:

α. 26 Ιαν. 1954: Millet Partisi

β. 20 Ιουν. 1960: Demokrat Parti

Από την ίδρυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και μετά έχει απαγορευθεί
η λειτουργία των παρακάτω κομμάτων, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (μη πάρετε σοβαρά τα αναγραφόμενα με
κεφαλαία):

α. İşçi-Çiftçi Partisi(İÇP) 1968,

β. Milli Nizam Partisi(MNP) 20.5.1971,

γ. Türkiye İleri Ülkü Partisi(TİÜP) 24.6.1971,

δ. Türkiye İşçi Partisi(TİP) 20.7.1971,

ε. Büyük Anadolu Partisi(BAP) 19.12.1972,

στ. Türkiye Emekçi Partisi(TEP) 8.5.1980,

ζ. Büyük Anadolu Partisi 24.11.1992,

η. Sosyalist Parti 10.7.1992,

θ. Yeşiller Partisi 10.2.1994,

ι. Halk Partisi 25.9.1991,

ια. Türkiye Birleşik Komünist Partisi 16.7.1991,

ιβ. Halkın Emek Partisi 14.7.1993,

ιγ. Özgürlük Demokrasi Partisi 30.4.1993,

ιδ. Sosyalist Türkiye Partisi 30.11.1993,

ιε. Demokrasi Partisi 16.6.1994,

ιστ. Demokrat Parti-2 13.7.1994,

ιζ. Demokrasi ve Değişim Partisi 19.3.1996,

ιη. Diriliş Partisi 1996,

ιθ. Emek Partisi 1997,

κ. Sosyalist Birlik Partisi 7.6.1994,

κα. Refah Partisi 16.1.1998,

κβ. Demokratik Kitle Partisi 26.2.1999,

κγ.Fazilet Partisi 22.06.2001,

κδ. Halkın Demokrasi Partisi 13.3.2003

Τελικά με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εκτός από την
αναστολή της λειτουργίας του φιλοκουρδικού κόμματος, απαγορεύθηκε για
μια πενταετία η πολιτική δραστηριότητα 37 συνολικά στελεχών του
παραπάνω κόμματος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο Προέδρος του
κόμματος Ahmet Türk και η βουλευτής Diyarbakır Aysel Tuğluk, οι οποίοι
και εκπίπτουν αυτόματα από τις έδρες που κατέχουν στη βουλή.

Αναλυτικά, τα στελέχη η πολιτική δραστηριότητα των οποίων ανεστάλη,
είναι τα εξής:

α. Abdulkadir Fırat,

β. Abdullah İsnaç,

γ. Ahmet Ay,

δ. Ahmet Ertak,

ε. Ahmet Türk,

στ. Ali Bozan,

ζ. Ayhan Ayaz,

η. Aydın Budak,

θ. Ayhan Karabulut,

ι. Aysel Tuğluk,

ια. Bedri Fırat,

ιβ. Cemal Kuhak,

ιγ. Deniz Yeşilyurt,

ιδ. Ferhan Türk,

ιε. Fettah Dadaş,

ιστ. Hacı Üzen,

ιζ. Halit Kahraman,

ιη. Hatice Adıbelli,

ιθ. Hilmi Aydoğdu,

κ. Hüseyin Bektaşoğlu,

κα. Hüseyin Kalkan,

κβ. İbrahim Sungur,

κγ. İzzet Belge,

κδ. Kemal Aktaş,

κε. Leyla Zana,

κστ. Mehmet Salih Sağlam,

κζ. Mehmet Veysi Dilekçi,

κη. Metin Tekçe,

κθ. Murat Avcı,

λ. Murat Taş,

λα. Musa Farisoğulları,

λβ. Mustafa Tuç,

λγ. Nejdet Atalay,

λδ. Nurettin Demirtaş,

λε. Orhan Miroğlu,

λστ. Sedat Yurttaş και

λζ. Salim Sadak.

Ο Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, σε ερώτηση των Τ/ΜΜΕ ανέφερε
ότι επρόκειτο για κόμμα το οποίο έχει εμπλακεί και έχει υποστηρίξει
κατά καιρούς που στρέφονταν κατά του αδιαίρετου της χώρας και ότι η
χώρα πρέπει να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ολοκλήρωση του
μεταρρυθμιστικού έργου σε όλους τους τομείς (δηλαδή ο ποιητής εννοούσε
το άνοιγμα της Τ/κυβέρνησης προς τους κούρδους) και ότι η βουλή πρέπει
να δραστηριοποιηθεί στα θέματα αυτά με ζέση και ενθουσιασμό.

http://www.tumgazeteler.com/?a=5787030

http://www.tumgazeteler.com/?a=5787029

O Πρόεδρος του DTP Ahmet Türk, δήλωσε ότι ο αγώνας δεν πρόκειται να
σταματήσει και ότι θα συνεχίσει μέχρι την οριστική επίλυση ενός τόσο
σοβαρού θέματος και ότι το θέμα του αγώνα των κούρδων είναι αδύνατο να
αντιμετωπισθεί με αναστολή στη λειτουργία των κομμάτων, αλλά μονάχα με
πολιτικά μέσα και πολιτική βούληση.

Ο Πρόεδρος της κοινοβουλετικής ομάδας του ΑΚΡ Mustafa Elitaş, δήλωσε
ότι τα κόμματα, τα οποία αντλούν τη δύμανή τους από τον ίδιο το λαό,
μόνάχα αυτός (ο λαός δηλαδή), μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία τους,
παρά το γεγονός ότι το ΑΚΡ δεν θα έρθει σε αντιπαράθεση με την
Τ/δικαιοσύνη, τις αποφάσεις της οποιας σέβεται απόλυτα, ακόμη και αν
οι απόψεις του δεν ταυτίζονται απόλυτα με την Τ/δικαοσύνη στο θέμα
αυτό. Αναφερόμενος στη συνέχεια στην αναστολή της πολιτικής
δραστηριότητας στελεχών του κόμματος, απέφυγε να λάβει θέση, αλλά
ζήτησε τη δραστηριοπόιηση του συνόλου των ψηφοφόρων του φιλοκουρδικού
κόμματος μέσα από τις τάξεις του ΑΚΡ, το οποίο συνεχίζει να
υποστηρίζει το δημοκρατικό άνοιγμα της Τουρκίας προς τους κούρδους.

Ο Πρόεδρος του Εθνικιστικού Κόμματος Devlet Bahçeli, υπεραμύνθηκε της
θέσεως του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κάνοντας συγχρόνως έκκληση προς
όλους να ταυτιστούν με αυτήν, μια και αυτό επιβάλλεται από τη
νομιμότητα. Δεν πρόκειται για μια επιπόλαια απόφαση μια και η αρχική
καταγγελία είχε ξεκινήσει από τις 16 Νοε. 2007.

Το CHP, δια του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Mustafa Özyürek, ανέφερε
ότι βρήκε απόλυτα σωστή την απόφαση της αναστολής της λειτουργίας του
DTP.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου